İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
14 Nisan 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Haziran 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
14 Nisan 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Haziran 2022

İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 09.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Mayıs ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
09.05.2022 46  

1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 686 ada, 90 parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2--İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan El-Aman Hanı ve çevresindeki yaklaşık 90 hektarlık alanda ilave-revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

3–İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 1090 ada 5 parsel,1092 ada 1 parsel ve 1093 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan alanda konut alanı olarak imar planında tadilat yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 10 ve 13 parsel sayılı taşınmazların içerisinden geçen 5 metrelik imar yolunun düzeltilerek imar planı yapılmasına  oy çokluğu ile karar verildi.

5-İlimiz Merkez Sekiz Ağustos Mahallesinde bulunan 1073 ada, 1parsel sayılı taşınmazda ilave imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Belediye Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

6-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 119,120,121,122,123,133,134,135,136,137,66,59 ve 65 parsel sayılı taşınmazlarda plan tadilatı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Belediye Meclis Toplantısına görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğuyla ile karar verildi.

 

 

09.05.2022 47 1-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi 4 Etap mevkiinde bulunan 9432 ada 1 parsel ve çevresinde kısmi revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde 675 ada, 209, 230, 68 ve 69 parseller ve çevresindeki 10 metrelik imar yolunun kaydırılarak plan tadilatı yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

09.05.2022 48 Belediyemizin 2021 Mali Yılı gelir ve gider hesapları ile ekindeki cetveller Belediye Meclisinin 09.05.2022 günlü oturumunda görüşülmüş ve oy çoğunluğu ile kabul edilerek karar verildi.
09.05.2022 49 İlimiz sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere 50 adet S plakasının servis taşıma yönetmeliğine uygun olarak 2886 sayılı yasa kapsamında 10 yıllığına ihaleye çıkartılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 50 Kömür cüruflarının depolanması, bertarafı ile ilgili olarak gerekli araştırma ve inceleme yapmak üzere konu ile ilgili teklifin Belediye Çevre Komisyonuna Havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 51 İlimizin genel temizliği ve yağmur kanallarının temizlenmesi hakkındaki teklifin incelenmek üzere Belediye Sağlık Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 52 Özel Halk Otobüsleri ile hizmet veren araçlarda bulunan M serisindeki plakaların yerine “HO” (Halk Otobüsü ) olarak yeniden plaka işlemlerinin düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
09.052022 53 Belediyemiz adına kayıtlı bulunan ve İlimiz Gazibey Mahallesindeki muhtelif taşınmazların 6306 sayılı kanun kapsamında bedelsiz Maliye Hazinesi adına devir işleminin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 54 Mülkiyeti Belediyemize ait 105 ada, 3 parsel ve 111 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 adet trafo binasının bulunduğu taşınmazın bedelsiz olarak ilgili yerel elektrik idaresine devrinin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 55 Tahtalıköy tapu kayıtlarının Bitlis Merkez Beşminare Mahallesi tapu kütüğüne transfer edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 56 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimizin değişik bölgelerinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 4 adet taşınmazın satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
09.05.2022 57 İlimiz Gazibey, Hersan, İnönü, Taş Mahallesi ile Arıcılık Mevkiine yapılan kitle taşımacılık hatlarının 2886 sayılı kanun kapsamında 10 yıllık olmak üzere ihaleye çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.
09.05.2022 58 İlimiz genelinde bulunan kavak ağaçlarının Belediyemiz tarafından kesilmesine oy birliği ile  karar verildi.
09.05.2022 59 İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan 103 ada, 71 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×