İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Mayıs 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
7 Temmuz 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Mayıs 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
7 Temmuz 2022

İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 03.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Haziran ayı Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
03.06.2022 60 1-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 686 ada, 90 parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyasında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan El-Aman Hanı ve çevresindeki yaklaşık 90 hektarlık alanda ilave-revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Beşminare Mahallesi 4 Etap mevkiinde bulunan 943 ada 1 parsel ve çevresinde kısmi revizyon imar planı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

4-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde 675 ada, 209, 230, 68 ve 69 parseller ve çevresindeki 10 metrelik imar yolunun kaydırılarak plan tadilatı yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

5-İlimiz Merkez 8 Ağustos Mahallesinde bulunan 1073 ada 1 parsel, sayılı taşınmazda ilave imar planı yapılması ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

6-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 119,120,121,122,123,133,134,135,136,137,66,59 ve 65 parsel sayılı taşınmazlarda plan tadilatı yapılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi.

03.06.2022 61 1-2014 ve 2022 yılları arasında yapılan revizyon ve imar plan tadilatlarının tek plan haline getirilmesi amacıyla ilimiz genelinde revizyon imar planı yapılması ile ilgili dosyaların incelenmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

2-İlimiz Atatürk Mahallesi 44 ada, 20 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan eğitim tesisinin bir kısmı kaldırılarak Resmi Kurum alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

3-İlimiz Gazibey Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda konut+ticaret alanı olarak ilave imar planı yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

4-İlimiz Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 18 ve 26 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan park alanının kaldırılarak konut alanı yapılması ve tescil harici alanda park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

5-İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yaklaşık 3.271 m2’lik taşınmazda konut alanı ve park alanı olarak ilave imar planı yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

6-İlimiz Devrim Mahallesinde bulunan 185 ada, 53 parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili dosyanın incelenmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

03.06.2022 62 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 697 ada, 30 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 3 adet bağımsız bölüm dükkânın 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 63 Mimar Melek Güneş BİRLİK’in 2022 yılı içerisinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ile kanunların ön gördüğü taban ücreti üzerinden maaş ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 64 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Beşminare ve Taş Mahallesinde bulunan muhtelif yüzölçümlü 2 adet arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı yasa kapsamında satışa çıkarılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 65 İlimizin Kanalizasyon ve İçmesuyu ikmal inşaatı yapım işinin geçici kabulünün mevcut haliyle yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
03.06.2022 66 Belediyemizin 2022 Yılı bütçesine ilaveten 93.798.500,00 TL ek bütçe yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 67 Sermayesinin tamamı Belediyemize ait BİTEK Ltd.Şti’nin 1000.000,00 TL sermaye artışının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 68 Belediyemiz Çevre Komisyonunun hazırlamış olduğu raporda belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 69 Belediyemiz Sağlık Komisyonunun hazırlamış olduğu raporda belirtilen iş ve işlemlerin yerine getirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 70 Çevre Dostu Sokak yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 5.000.000.00 TL kredi talebinde bulunulmasına oy çokluğu ile karar verildi.
03.06.2022 71 İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 1290 ada, 1 parsel sayılı 3.894.46 m2’lik taşınmazın 959.43 m2’lik kısmı ile 1291 ada, 2 parsel sayılı 10.183.01 m2’lik taşınmazın 761.17 m2’lik kısmı için her türlü sözleşme ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Nesrullah TANĞLAY’a yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×