İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
18 Ekim 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Ocak 2023
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
18 Ekim 2022
İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Ocak 2023

İ L A N BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci maddesi gereğince 04-15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan Olağan Meclis toplantısında alınmış bulunan kararların özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

 

TARİHİ NOSU                                           ÖZETİ
04.11.2022 112 1-İlimiz Merkez  Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 675 ada, 209, 230, 68 ve 69  parseller ile 1093 ada, 5 parsel sayılı taşınmazlarda yol kaydırılarak plan tadilatı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2-İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 3.665 m2’lik taşınmazda konut+ticaret alanı olarak ilave imar planı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

3-İlimiz Merkez Atatürk Mahallesinde bulunan 313 ada, 18 ve 26 nolu parsellerde konut alanı ve park alanı olarak plan tadilatı yapılması oy çokluğu ile karar verildi.

4–İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve tasarrufu altındaki 3271 m2’lik taşınmazda konut alanı ve park alanı olarak mevzi imar planı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

5-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 122 ada, 9, 11 ve 13 sayılı parsellerde yapılması düşünülen ilave imar planı ile ilgili dosyada eksik belge olması nedeniyle bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi

6-İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 129 ada, 41, 42, 46, 47 ve 51 parseller ile 126 ada, 22 sayılı taşınmazlarda ilave imar planı yapılması ile ilgili tadilat dosyalarında eksik belge olması nedeniyle bir sonraki Meclis Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

04.11.2022 113 İlimiz Merkez koruma amaçlı imar planı ve eklerinin 2863 sayılı kanun kapsamında koruma kurulunca değerlendirilmesi amacıyla dosya üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.11.2022 114 Belediyemizin 2023 Mali yılı bütçesi üzerinde gerekli tetkik ve inceleme yapmak üzere bütçe taslağının plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
04.11.2022 115 İlimiz Nur caddesi sokak sağlıklaştırma kapsamında çatı, kepenk yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 20.000.000,00 TL kredi kullanılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.11.2022 116 Belediyemizin 2022 Mali yılı bütçesi arasında ihtiyaca binaen 11.836.000,00 TL birimler arası aktarmanın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
04.11.2022 117 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Beşminare Mahallesinde bulunan 1186 ada, 8 parsel ve 713,30m2’lik taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17’inci maddesine göre satışının yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
04.11.2022 118 Belediyemiz hizmetlerinin aktif bir şekilde yürütülmesinin sağlamak amacıyla 1 adet 4 dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve 1 adet 9 dereceli Eğitmen Kadrolarının ihdas edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
15.11.2022 119 Belediyemizin 2023 Mali yılı bütçesinin 382.000.000,00 TL olarak kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.

 

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×