İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Ağustos 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Eylül 2019

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 670 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz için ilave imar plan yapılması ve bu taşınmazda konut alanı A-2 (aylık nizam ) TAKS: 0.20, KAKS:0.40 olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası, Belediye İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup bu husus Belediye Meclisinin 01.08.2019 günlü oturumunda  detaylı bir şekilde görüşülmüş söz konusu taşınmazda komisyon raporunda belirtilen şekilde  imar planında tadilat yapılması ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.07.2018 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 01/08./2019(Perşembe) – 30/08/2019 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim

İlimiz Merkez Atatürk   Mahallesinde bulunan 36 ada, 9 ve 10 nolu parsel sayılı taşınmazlarda  imar planında tadilat yapılması, Belediye imar komisyonu tarafından incelenmiş ve 7 metrelik gereksiz ve uygulanmaz yolun kaldırılması için imar planında tadilat yapılması, imar komisyonunca uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinsin 01.08.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselde bulunan 7 metrelik uygulanmaz yolun kaldırmak, imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.
Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 01/08/2019(Perşembe) – 30/08/2019 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 872 ada, 3-4 ve 5 parsellerde konut+ticaret, A-7 olarak, 873 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park alanı olarak  imar planında tadilat  yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar Komisyonuna  havale edilmiş, Belediye İmar komisyonunca yapılan tetkik ve incelmeler sonucunda tanzim edilen raporda yukarıda belirtilen şekilde imar planında tadilat yapılması oy çoğunluğuyla kabul edilmiş olup,  bu husus  Belediye Meclisinin 01.08.2019 günü oturumunda  detaylı bir şekilde görüşülmüş 872 ada 3-4 ve 5 parsellerde konut+ticaret A-7 olarak ve 873 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın park alanı olarak imar plan tadilatı yapılması oy çoğunluğuyla kabul edilerek,  imar planında tadilat yapılması ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 06.07.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 01/08./2019(Perşembe) – 30/08/2019 (Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz  Merkez Hüsrevpaşa Mhalleside bulunan imar planı revizyonu 22.06.2017 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıl olup, İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada 34 parsel sayılı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine görev imar uygulaması yapılmış olup, i8 madde imar uygulamasının askı ilan cetvelleri ve parselasyon planının 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.herhangi bir itiraz gelmemiştir.

İlimiz Merkez Yükseliş  Mahallesinde bulunan 325 ada, 20 nolu parsel sayılı taşınmazın içerisinde bulunan yapı için imar barışı kapsamında yapı belgesi alındığı taşınmazın cephe aldığı  7 metrelik yolun kaldırılması ve 3 metrelik yaya yolunun bir kısımının kaldırılması  için imar planında tadilat yapılması, imar komisyonunca uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinsin 01.08.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselde bulunan 7 metrelik  yolun kaydırılması ve 3 metrelik yolun bir kısmının kaldırılması için  , imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 01/08/2019(Perşembe) – 30/08/2019 (Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez  Hüsrevpaşa   Mahallesinde bulunan 675 ada, 9 ve 72, 73, 90, 91, 140, 149, 156, 157, 158, 159, 165, 166, 167 ve 168 parsel sayılı taşınmazlarda  A-8 olarak imar planında tadilat yapılması, Belediye imar komisyonu tarafından incelenmiş ve oy çoğunluğu ile  uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinsin 01.08.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parsellerde A-8 olarak imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 01/08/2019(Perşembe) – 30/08/2019 (Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X