BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR
17 Kasım 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
24 Aralık 2020

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C.
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Askı İlan Tutanağı

 

 

İlgi : 07.12.2020 tarihli ve 262073 sayılı yazı.

 

 

İlgi sayılı yazıya istinaden; Bitlis Belediyesi Mücavir Alan sınırlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31/07/2013 tarih ve 2013/22 sayılı Genelgesi uyarınca yazı ekinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Mücavir Alan Paftalarının Belediye panosunda 1 ay süre ile 14.12.2020-13.01.2021 tarihleri arasında bilgi amaçlı askı ilanına çıkarılması hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X