İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
9 Eylül 2019
İl Trafik Komisyon Başkanlığının Kararı
27 Eylül 2019

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Merkez Hüsrevpaş  Mahallesinde bulunan 675 ada, 65-68 ve 144 parsel ile 677 ada, 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlarda A-8 olarak imar planında tadilat yapılması talebi  imar komisyonunca uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinsin 03.09.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parsellerde A-8  olarak imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 10/09/2019 (Salı) – 10/10/2019 (Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaş  Mahallesinde bulunan 675 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-33-36-69 ve 209  parsel sayılı taşınmazlarda  kullanılmayan 10 metrelik taşıt yolunun alternatif olarak yan tarafa verilmesi suretiyle  imar planında tadilat yapılması talebi  imar komisyonunca uygun görülmüş olup, bu husus  Belediye Meclisinsin 03.09.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parsellerde 10 metrelik taşıt yolunun alternatif olarak yan tarafa verilmesi suretiyle  imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 10/09/2019 (Salı) – 10/10/2019 (Perşembe) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X