İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
26 Haziran 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Ağustos 2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan imar planı revizyonu 22.06.2017 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan 672 ada, 34 parsel sayılı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup, 18 madde  İmar Uygulamasının askı ilan cetvelleri ve parselasyon planının 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Encümenince  uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 18/07/2019 (Perşembe) – 16/08/2019 Cuma) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X