İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
19 Kasım 2019
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
19 Kasım 2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa  Mahallesinde bulunan 991 ada, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar İmar Planında konut alanı E:1.50 olup, konut alanı E:2.25 ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası, Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda tanzim edilen raporda konut alanı, E:2.25 ve park alanı olarak imar planında tadilat yapılması talebi   oy çoğunluğu  ile kabul edilmiş olup, bu husus  Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parsellerde imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 18/11/2019 (Pazartesi) – 17/12/2019 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

 

 

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X