BİTLİS BELEDİYESİ 2020 – 2024 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI
16 Aralık 2019
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
17 Aralık 2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan 941 ada, 1 parsel ve 943 ada 1 nolu  parsel sayılı taşınmazlarda Yurt Binası yapılmak üzere  İmar Planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda anılan parsellerde Yurt Binası yapılması uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 02.12.2019 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parsellerde imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 09/12/2019 (Pazartesi) – 07/01/2020( Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X