İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
26 Haziran 2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan L48A08A3C3 paftasında bulunan 9999 nolu kapanmış imar yolunun Bitlis Belediyesi adına ihdasının yapılıp 700 ada, 1 nolu parsel ile birlikte,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesine göre imar uygulaması yapılmış olup, 18 madde  İmar Uygulamasının askı ilan cetvelleri ve parselasyon planının 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Encümenince  uygun görülmüştür.

 

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 10/06/2019 (Pazartesi) – 09/07/2019 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X