BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
15 Ocak 2020
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN
31 Ocak 2020
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
15 Ocak 2020
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN
31 Ocak 2020

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı

T.C.
BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                                                                                                                                                          Askı İlan Tutanağı

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  146  ada, 3 nolu  parsel İmar planında konut dışı kentsel çalışma alanı E:2.50 Hmax:24.50 olup, konut+ticaret alanı, E:2.50 Hmax:24.50 ve e az 1.037m² park alanı ayırma koşulu ile   İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda konut+ticaret alanı E:2.50 Hmax:24.50 olarak ve en az 1.037m² park alanı ayırma koşuluyla  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  131  ada, 4  nolu  parsel sayılı taşınmazda konut+ticaret, E:2.25 olarak imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda konut+ticaret E:2.25 olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait  672 ada, 2, 3 ve 7 nolu  parsel sayılı taşınmazlarda A-2  olarak ve 678 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde park alanı olarak  İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda anılan parselin A-2 alanı ve park alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  129 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde bulunan taşınmazlarda kanalizasyon hattı geçtiği, ileride bu alanların özel mülkiyete konu edilmemesi için park ve yol olarak planlanması gerektiğinden, bu bağlamda bahse konu bölgede imar düzenlenmesi yapılarak park alanı, konut+ticaret, yurt alanı ve imar yolu olarak  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  812  ada, 6  nolu  parsel sayılı taşınmazda Resmi Kurum alanı olarak  imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Resmi Kurum alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait  838  ada, 17   nolu  parsel sayılı taşınmazda ticaret alanı E:1.75, Yençok:24.50  olarak imar planında  tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda ticaret alanı E:1.75, Yençok: 24.50 olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Hersan Mahallesinde bulunan 649 ada, 1, 2 ve 3  parsel sayılı taşınmazlarda Akaryakıt istasyonu E: 0.30 Yençok: 9.50 olarak  İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda anılan parselin Akaryakıt istasyon alanı  olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  1050 ada, 3 nolu parsel, 1052 ada 1 nolu parsel, 949 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediye tasarrufu altındaki taşınmazlarda konut+ticaret, park ve otopark alanı olarak  imar plan tadilat yapılması  ile ilgili tadilat dosyası Belediye imar komisyonuna havle edilmiş ve  İmar komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucu  konut+ticaret park ve otopark alanı imar plan tadilatı  yapılması uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim

İlimiz Merkez Gazibey Mahallesinde bulunan  mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait 112 ada, 107 parsel sayılı taşınmazda Kültürel Tesis alanı olarak ve hizmet yarı çapı içerisine denk gelen yaklaşık 250 m² park alanı ayrılması koşulu ile İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Kültürel Tesis alanı olarak ve hizmet yarı çapı içerisine denk gelen yaklaşık 250m² park alanı ayırmak koşulu ile imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan  Mülkiyeti 688  ada, 1 nolu  parselde Otopark alanı olarak İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda bahse konu olan parselde Otopark alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Saray Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait  573 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz İmar Planı dışında yer aldığı, Konut alanı olarak İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda anılan parselin Konut alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

İlimiz Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi ve Papşin sınırları içerisine denk gelen alanlarda Revizyon imar planı ve ilave imar planı yapılması düşünülmektedir, Mahalle başındaki Hükümet konağının Hüsrevpaşa Mahallesine taşınması ve yeni açılarak olan iş merkezi ile birlikte Hüsrevpaşa mahallesi üzerindeki merkez baskısı artacağından, bu baskının artması ile birlikte konut ihtiyacı ortaya çıkacağından yeni alanların imara açılması zarureti hasıl olacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen ve yaklaşık olarak 40 hektarlık alanda Revizyon ve ilave imar planı talep edilmiş olup, bu konudaki dosya   imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 (Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Taş Mahallesinde bulunan 23 ada, 89 nolu parsel İmar yolu ve dini tesisi olup, Konut alanı olarak imar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası  Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda konut alanı olarak imar planında  imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 02.04.2007 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  Mülkiyeti 602  ada, 1, 2 ve 3  nolu  parsellerde Otopark alanı olarak İmar planında tadilat yapılması ile ilgili tadilat dosyası Belediye İmar komisyonuna havale edilmiş, Belediye İmar Komisyonunca yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda bahse konu olan parsellerde Otopark alanı olarak imar plan tadilat yapılması imar komisyonunca uygun görülmüştür. Bu husus  Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 günlü oturumunda detaylı bir şeklide görüşülmüş ve  yukarıda belirtilen parselin imar plan tadilatı yapılması  ve 1 ay süre ile askıya çıkarılması Belediye Meclisince uygun görülmüştür.

Bahse konu 1/1000 ölçekli 22.06.2017 tarihli imar planına esas imar plan tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 13/01/2020 (Pazartesi) – 11/02/2020 Salı) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×